Liczba odwiedzin strony: 21171 Osób na stronie: 4
 

Szulc Anna. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 49 poz. 463 - System informacji oświatowej
USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r.) Art. 1.  Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Art. 2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:   1)   ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1) );   2)   Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258);   3)   szkołach i placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1-7, 9 i 10 ustawy o systemie oświaty;   4)   organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;   5)   właściwych ministrach - należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a-3c ustawy o systemie oświaty, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;   6)   jednostkach obsługi - należy przez to rozumieć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3.  1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:   1)   szkole lub placówce oświatowej;   2)   uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;...
Monitor Polski 1995 Nr 44 poz. 502 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 7 września 1995 r.) Rej. 19/95 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE na wniosek Wojewody Kaliskiego: 1. Aniot Ludwik s. Stanisława, 2. Aniot Helena c. Stanisława, 3. Babarowski Wincenty s. Jana, 4. Babarowska Maria c. Józefa, 5. Bałkowski Antoni s. Jana, 6. Bałkowska Władysława c. Ignacego, 7. Banaszewski Czesław s. Franciszka, 8. Banaszewska Elżbieta c. Jana, 9. Błoch Jan s. Tomasza, 10. Błoch Marianna c. Antoniego, 11. Bublik Dominik s. Franciszka, 12. Bublik Janina c. Piotra, 13. Buchner Jan s. Piotra, 14. Buchner Pelagia c. Piotra, 15. Dobień Czesław s. Szymona, 16. Dobień Jadwiga c. Antoniego, 17. Gajewski Aleksy s. Andrzeja, 18. Gajewska Leokadia c. Władysława, 19. Garncarek Pawet s. Pawła, 20. Garncarek Janina c. Józefa, 21. Grell Józef s. Andrzeja, 22. Grell Janina c. Andrzeja, 23. Herda Ludwik s. Karola, 24. Herda Stefania c. Józefa, 25. Jackowiak Władysław s. Stanisława, 26. Jackowiak Pelagia c. Idziego, 27. Jarych Franciszek s. Józefa, 28. Jarych Józefa c. Józefa, 29. Jendro Jan s. Rocha, 30. Jendro Janina c. Szczepana, 31. Jerzyński Stanisław s. Ignacego, 32. Jerzyńska Wanda c. Jakuba, 33. Kempa Antoni s. Walentego, 34. Kempa Anna c. Jana, 35. Kliber Józef s. Józefa, 36. Kliber Józefa c. Jana, 37. Kociński Antoni s. Piotra, 38. Kocińska Weronika c. Jana, 39. Kolerski Leonard s. Wojciecha, 40. Kolerska Marianna c. Andrzeja, 41. Kołek Andrzej s. Maksymiliana, 42. Kołek Franciszka c. Franciszka, 43. Kozłowski Ignacy s. Pawła, 44. Kozłowska Maria c. Tomasza, 45. Krysiak Jan s....
KRS 0000261886 - "HAB" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HAB" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WĄWOZOWA 21/13 02-796 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-237-55-93 140665691 0000261886
KRS 0000261885 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "ZDROWIE" PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KOWARACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "ZDROWIE" PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KOWARACH ZWIĄZEK ZAWODOWY 2006-08-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SANATORYJNA 15 58-530 KOWARY KOWARY JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
611-260-57-11 20369706 0000261885
KRS 0000261884 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIELNIKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIELNIKU STOWARZYSZENIE 2006-08-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BUGOWA 10 17-307 MIELNIK MIELNIK SIEMIATYCKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 200093509 0000261884
KRS 0000261883 - "AGENCJA KOZIOŁKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AGENCJA KOZIOŁKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
11 58-564 BOROWICE PODGÓRZYN JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
611-260-17-42 20349448 0000261883
KRS 0000261882 - "ŁAN"-SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ŁAN"-SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH SP. Z O.O. 2006-08-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FELIKSÓW 65 96-100 SKIERNIEWICE M. SKIERNIEWICE M. SKIERNIEWICE ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
836-178-61-96 100229478 0000261882